YEAR 2011
...................................
   
   
    เครื่องดูดฝุ่น Dust Collector รุ่น RP25-4 (Stainless)
สำหรับติดตั้งให้โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง
       
    เครื่องดูดฝุ่น Dust Collector รุ่น RPP10-40
ติดตั้งที่โรงงานผลิตชิ้นส่วน Harddisk
สำหรับดูดฝุ่น Powder Coating ประสิทธิภาพการกรอง 99.95%
ขนาดเครื่องเล็ก สามารถติดตั้งได้ในที่แคบ
       
   

ตู้พ่นสี Spray Booth รุ่น WBC-12
ติดตั้งที่โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์แห่งหนึ่ง

       
    ห้องอบสี ขนาดใหญ่
ติดตั้งที่โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ ที่เดียวกัน
       
    เครื่องดูดฝุ่น Dust Collector รุ่น RPP10-80
ติดตั้งที่โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์สำหรับดูดฝุ่น โต๊ะเลื่อยไม้
ประสิทธิภาพการกรอง 99.95%ไม่มีฝุ่นเล็ดลอดออกไปรบกวน
เพื่อนบ้านข้างเคียงขนาดเครื่องเล็กสามารถติดตั้งได้ในที่แคบ
       
    โครงการดูดฝุ่นจากเครื่องยิงเมล็ดกาแฟเข้าตู้คอนเทนเนอร์
ใช้ เครื่องดูดฝุ่น Dust Collector RPP10-20ติดตั้งที่บริษัทขนส่งชื่อดังแห่งหนึ่ง
       
    เครื่องดูดฝุ่น Dust Collector รุ่น RPP10-40
ประสิทธิภาพการกรอง 99.95%ขนาดเครื่องเล็กสามารถติดตั้งได้ในที่แคบ
       
    เครื่องดูดฝุ่น Dust Collector รุ่น MINI-P10V
เป็นรุ่นเล็กสุด ขนาดท่อดูด 6”
ประสิทธิภาพการกรอง 99.95%
ขนาดเครื่องเล็กมากเท่าคนยืน1คน
เหมาะติดข้างๆเครื่องจักรแบบ 1 ต่อ 1
       
    ตู้พ่นสี Spray Booth รุ่น WBC-4 สำหรับติดตั้งที่โรงงานผลิตยางรองแท่น
เครื่องรถยนต์ชื่อดังแห่งหนึ่ง สำหรับพ่นสีชิ้นส่วนยาง
       
    เครื่องดูดฝุ่น Dust Collector (Stainless)
ติดตั้งที่โรงงานผลิตอาหารแห่งหนึ่ง
สำหรับในระบบอบแห้งด้วยลม
       
    เครื่องดูดฝุ่น Dust Collector รุ่น RP48-4
ติดตั้งบนหัวไซโลเก็บแป้ง Calcium Carbonate
       
    เครื่องดูดฝุ่น Dust Collector รุ่น RP48-4 อีกตัว
โรงแป้ง Calcium Carbonate
       
    Silo Vent Filter (Dust Collector)
ติดตั้งบนหัวไซโลเก็บแป้ง Calcium Carbonate
       
    ROTARY VALVE (แบบมีคอซีลกันฝุ่น)
รับผลิตตามสั่งทั้งเหล็กและสแตนเลส
       
    ภาพ ช่างกำลังประกอบเครื่องดูดฝุ่น Dust Collector
รุ่น RPP10-20 เพื่อเตรียมส่งมอบให้ลูกค้า
สำหรับ ดูดฝุ่น เครื่องเจียร์ ออโต้
ของโรงงาน ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ แห่งหนึ่ง
       
    สกรูลำเลียง SCREW CONVEYOR
(แบบมีคอซีลกันฝุ่น) รับผลิตตามสั่ง ทั้งเหล็ก และ สแตนเลส
       
    โครงการ Dust Collector Replacement
สถานที่ โรงงาน IRPC (TPI) ระยอง บริษัทใหญ่ๆเราก็ทำได้ครับ
       
    ใบประกาศเกียรติคุณรับรองความสามารถของบริษัท
ที่ทาง IRPC มอบให้ (เห็นว่ามอบให้บางบริษัทเท่านั้น ) ขอบคุณครับ
       
       
       
       
       
       
       
 

Puritek Engineering Co.,Ltd.
37 Soi 16 Prachauthit Rd., Ratburana, Bangkok 10140 Thailand
Tel : +66 (0) 2870 9184 - 5 Fax : +66 (0) 2427 1901
email : info@puritek.info