กลุ่ม บริษัท เพียวริเทค
                ร่วมสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งยังคำนึงถึงผลกระทบของการสูญเสีย ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งปัจจุบันทุกประเทศกำลังตื่นตัว หันมาสนใจและให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เนื่องจากผลกระทบที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย ทรัพยากรที่สำคัญกำลังจะถูกทำลายอย่างต่อเนื่องเช่น อากาศที่หายใจเข้าไปไม่บริสุทธิ์ สภาวะโลกร้อนขึ้น ฤดูกาลแปรปรวนชั้นโอโซนถูกทำลาย
                ดังนั้นกลุ่มบริษัทเพียวริเทคฯ จะขอเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมอนุรักษ์ ปลูกจิตสำนึกให้ดำรงรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรให้กลับคืนสู่สภาพที่ดีขึ้น
                ซึ่งกลุ่มบริษัท เพียวริเทค ได้เป็นผู้นำบริการออกแบบ, ผลิต และติดตั้งระบบบำบัดมลภาวะอากาศ พร้อมยังให้คำ แนะนำและให้คำปรึกษาด้านปัญหาภาวะทางอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม
                ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี ทางบริษัทฯมุ่งมั่นที่จะพัฒนา การออกแบบ การผลิต รวมถึงระบบการติดตั้งบำบัดมลภาวะอากาศ ให้มีประสิทธิภาพ สามารถใช้งานได้อย่างดีเยี่ยม โดยทีมวิศวกร ทีมช่างที่ประสบการณ์ และมีความชำนาญด้านการติดตั้งและให้ข้อมูล รวดเร็วและมีคุณภาพ นอกจากนี้เรายังมีบริการด้านการติดตั้งตลอดจน บริการก่อนและหลังการขยายอย่างครบวงจร
                แนวทางในการดำเนินงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คืนการสร้างความประทับใจให้เหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้า และเน้นคุณภาพงานให้งานออกมามีประสิทธิภาพมากที่สุด
                ทางบริษัท เพียวริเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จึงได้สร้างระบบคุณภาพ ตามหลักการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 เพื่อคงไว้ซึ่งความเป็นสินค้าที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพที่ได้มาตราฐานต่อไป

 

 

ปี 2535 ก่อตั้งบริษัท ชื่อ บริษัท เพียวริเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท
ปี 2545 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 5 ล้านบาท
ปี 2549 จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มเพื่อรองรับธุรกิจเกี่ยวกับงานด้านการบำบัด มลภาวะทางอากาศ ชื่อบริษัท เพียวริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
ปี 2552 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 8 ล้านบาท
ปี 2553 เปิดโรงงานสาขาที่ 2 ตั้งอยู่ที่ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง เนื้อที่ 9 ไร่
ปี 2553 ได้รับการรับรองการบริหารงานคุณภาพ ISO9001 : 2008

 

 

นโยบายของบริษัทฯ

รวมใจเป็นหนึ่ง                   คนึงถึงคุณภาพ
สร้างระดับมาตรฐาน          ตามเวลาทันใด
บริการฉับไว                         ประทับใจผู้สั่ง

 

Puritek Engineering Co.,Ltd.
37 Soi 16 Prachauthit Rd., Ratburana, Bangkok 10140 Thailand
Tel : +66 (0) 2870 9184 - 5 Fax : +66 (0) 2427 1901
email : info@puritek.info