กฏหมายมลพิษอากาศ
ระบบระบายอากาศในอุตสาหกรรม
การควบคุมกลิ่นจากอุตสาหกรรม
การตรวจวัดมลพิษอากาศ
เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม
ตู้พ่นสี Spray Booth
หอดูดซับ(Wetscrubber)
ระบบดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์
  ...................................
   
 
 

   หลักการทำงาน
เครื่องจับฝุ่นแบบเปียก (wet Collectors) หรือสครับเบอร์ (Scrubbers) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ของเหลวดักจับฝุ่น หรืออนุภาคขนาดเล็กอย่างมีประสิทธิภาพ และจับก๊าซ มลพิษจากกระแสก๊าซได้ในขณะเดียวกันโดยฉีดของเหลวเป็นละอองฝอยสู่กระแสก๊าซ หรือให้กระแสก๊าซไหลผ่านฟิล์มของเหลวด้วยความเร็วสูง หรือผ่านไหลผ่านชั้นวัสดุที่มีของเหงเคลือบผิว เมื่ออนุภาคเคลื่อนที่ใกล้ละอองหรือหยดน้ำ จะสัมผัสกับละอองน้ำด้วยกลไกหลัก 3 อย่าง คือการกระทบเนื่องจากความเฉื่อย กานสกัดกั้น และการแพร่โดยทั่วไปการกระทบเนื่องจากความเฉื่อยเป็นกลไกการจับอนุภาคที่สำคัญที่สุดของสครับเบอร์ เมื่อกระแสก๊าซ มีความเร็วมากกว่า 0.3 เมตรต่อวินาที หยดน้ำที่จับอนุภาคไว้เหล่านี้จะถูกแยกออกจากกระแสก๊าซโดยแรงโน้มถ่วง หรือให้กระแทกแผ่นกั้น หรือโดนแรงเหวี่ยง

 

 

   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

Puritek Engineering Co.,Ltd.
37 Soi 16 Prachauthit Rd., Ratburana, Bangkok 10140 Thailand
Tel : +66 (0) 2870 9184 - 5 Fax : +66 (0) 2427 1901
email : info@puritek.info