กฏหมายมลพิษอากาศ
ระบบระบายอากาศในอุตสาหกรรม
การควบคุมกลิ่นจากอุตสาหกรรม
การตรวจวัดมลพิษอากาศ
เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม
ตู้พ่นสี Spray Booth
หอดูดซับ(Wetscrubber)
ระบบดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์
  ...................................
   
 
 

การควบคุมสารมลพิษที่เป็นฝุ่นละออง
อนุภาคมลสารหรือฝุ่นละอองนี้อาจเก็บกักไว้ได้ด้วยกรรมวิธีหลายแบบ นับตั้งแต่การเก็บฝุ่นขนาดใหญ่ไว้ในที่จำกัดไม่ให้ฟุ้งกระจาย จนอากาศนิ่งและฝุ่นหนักตกลงสู่พื้น จัดเป็นวิธีพื้นฐานและเรียกว่า ห้องตกตะกอน

อนุภาคมลสารที่มีขนาดย่อมกว่าอาจแยกออกจากอากาศด้วยวิธีการบังคับให้หมุนวนในที่จำกัด แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางทำให้ฝุ่นปะทะผนังแล้วตกลงสู่ที่รองรับ อุปกรณ์นี้เรียกว่า ไซ-โคลน หากฝุ่นแหลมคมหรือใหญ่มาก แรงปะทะของฝุ่นอาจทำให้ผนังสึกหรอ บางครั้งจึงใช้ห้องตกตะกอนเพื่อลดอนุภาคมลสารประเภทนี้เสียก่อนไซโคลนมีทั้งแบบแห้งและเปียก ถ้าเป็นแบบแห้งความชื้นที่ปะปนอยู่ทำให้ฝุ่นจับเขรอะกับผนังและเกิดการผุกร่อน เหล่านี้ทำให้อุปกรณ์ทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควร

น้ำหรือของเหลวต่างๆ ใช้จับฝุ่นได้เพราะมลสารเกาะตัวกันได้ง่าย เมื่อเปียกชื้น และอาจทำลายแรงผลักกันระหว่างฝุ่นขนาดเล็กเมื่อมีประจุไฟฟ้าสถิต ละอองจึงเก็บกักรวบรวมได้ดีกว่าวิธีอื่นๆ โดยเฉพาะเมื่อใช้กับฝุ่นขนาดเล็กแต่ต้องแยกส่วนที่เป็นของแข็งออกก่อนที่จะทิ้ง

เราอาจนำหลักการกรองน้ำกะทิในครัวมาใช้ในการลดฝุ่น เมื่อเริ่มต้นแยกกากมะพร้าวออกจากน้ำกะทินั้น น้ำจะไหลผ่านผ้าขาวบางหรือกระชอนได้เร็วแต่มักมีผงกากเจือปนมาด้วยครั้นกากเกาะเป็นชั้นเหนือผ้าหรือกระชอน จะกรองได้ช้าลงแต่ไม่ค่อยมีผงตามน้ำมาด้วย ทั้งนี้เพราะชั้นกากช่วยกรองซ้อนอยู่ ฉันใดก็ฉันนั้นในการอุตสาหกรรมใช้กระดาษ ผ้าทอพิเศษ หรือใยกรองแบบต่างๆ เป็นตัวกลาง มีหลักการเดียวกันกับการกรองน้ำกะทิแบบเก่า เมื่อกรองได้เร็ว หรือความดันไม่ตก เครื่องยังทำงานได้ไม่ดีนัก ครั้นไหลช้าลงหรือความดันตกกลับมีประสิทธิผลสูงเพราะรูในชั้นกรองบีบตัวเล็กลงเนื่องจากการอุดตัน หากสกปรกมากเกินไปก็ต้องทำความสะอาดเป็นครั้งคราว เรียกอุปกรณ์นี้ว่าเครื่องกรองใย มีลักษณะเหมือนเอาปลอกหมอนซึ่งขึงตึงที่หัวและท้ายมาเรียงรวมกันไว้ให้ฝุ่นผ่านเข้าด้านในหรือนอกปลอกก็ได้ เมื่อต้องการทำความสะอาดก็เป่าลมจากด้านซึ่งปราศจากฝุ่นเขย่าให้สั่น หรือยุบผ้ากรองที่ขึงตึงลงมา นับเป็นทางเลือกที่นิยมใช้กันอยู่แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าฝุ่นที่ผ่านต้องแห้งสนิทเพราะนอกจากความชื้นทำให้ฝุ่นจับเขรอะจนอุดตันได้ง่ายแล้ว ยังเกาะติดใยกรองจนแน่นและทำความสะอาดได้ยากอีกด้วย นอกจากนี้ละอองแหลมคมจะทำให้แผ่นกรองฉีกขาดหรือเสียหาย อากาศเสียที่ไวไฟระเบิดง่ายหรือร้อนจัดก็ไม่เหมาะกับการใช้อุปกรณ์นี้ แต่อย่างไรก็ตาม จัดว่าวิธีการนี้มีประสิทธิภาพสูงสำหรับฝุ่นขนาดเล็กมากๆ

อนุภาคหลายชนิดรับประจุไฟฟ้าสถิตได้จากหลอดไฟฟ้าแล้วใช้แผ่นที่มีประจุตรงกันข้ามหรือเป็นบวกดูดเพื่อเก็บกักเอาไว้ ฝุ่นรับประจุลบจากอิออนของก๊าซ เนื่องจากก๊าซรอบๆ เส้นลวดแตกตัวเป็นอิออน เมื่อมีความต่างศักย์ระหว่างเส้นลวดและแผ่นเก็บประจุมากพอ จะสังเกตเห็นเป็นแสงเรืองสีน้ำเงินรอบๆ เส้นลวด ฝุ่นจะถ่ายประจุให้กับแผ่นเก็บแต่ถูกยึดติดอยู่กับที่ด้วยแรงดึงดูดระหว่างประจุลบของฝุ่นชั้นนอกสุดกับประจุบวกของแผ่น ดังนั้นฝุ่นจึงต้องมีคุณสมบัติเป็นฉนวนพอควรด้วย เมื่อฝุ่นเกาะเป็นชั้นหนาเกินไปต้องเคาะเพื่อทำความสะอาด และให้ตกลงรวมไว้เป็นที่เป็นทาง มิฉะนั้นมลสารอาจฟุ้งกระจายกลับ ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับการปรับคุณสมบัติเรื่องฉนวนของอนุภาค บางครั้งจึงมีการเจือก๊าซแอมโมเนียหรือซัลเฟอร์ไดออกไซด์เข้าไปเพื่อสนองความต้องการนี้ หรืออาจปรับอุณหภูมิและความชื้นก็ได้

การควบคุมสารมลพิษที่เป็นก๊าซ

การควบคุมมลพิษที่เป็นก๊าซอาจใช้การดูดซึมการดูดซับ หรืออาศัยปฏิกิริยาทางเคมีที่เหมาะสมการดูดซึมมีลักษณะคล้ายคลึงกับเครื่องจับฝุ่นแบบเปียก เพราะอาศัยการฟุ้งกระจายของก๊าซและของเหลว เพื่อให้ผสมผสานกันเป็นอย่างดี

การดูดซับนั้นมีหลักการเดียวกันกับการวางถ่านไม้ไว้เพื่อดูดกลิ่น ตัวดูดซับเป็นของแข็งพรุนเพื่อให้ผิวสัมผัสกับก๊าซได้มาก แรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลของตัวดูดซับจะเหลือใช้ตรงบริเวณผิวจึงใช้แรงนี้ดูดก๊าซเอาไว้ แล้วเอาไปล้างด้วยวิธีการง่ายๆ เพื่อนำเอาตัวดูดซับกลับมาใช้ใหม่ คาร์บอนกัมมันต์ เป็นตัวอย่างหนึ่งที่นิยมใช้สำหรับแยกสารทำละลาย เช่น ทินเนอร์ ไซลีน ฯลฯ ในห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์สำหรับดูดความชื้น สารเคมีซึ่งบรรจุไว้ในนั้นคือซิลิกาเจลเช่นเดียวกันกับในสินค้าบางชนิด เช่น สาหร่ายแบบแผ่นมีการบรรจุ ตัวดูดซับไว้ในกล่องหรือซองด้วย ทั้งนี้เพื่อรักษาสินค้าให้คงความกรอบไว้ได้นาน

การควบคุมก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์นั้น นอกจากจะใช้เชื้อเพลิงที่สะอาดแล้ว อาจแยกซัลเฟอร์ออกจากเชื้อเพลิงก่อนหรือใช้กระบวนการต่างๆ ในท้ายที่สุดได้ ถ่านหินโดยทั่วไปมีซัลเฟอร์อยู่ประมาณร้อยละ ๒-๗ ซัลเฟอร์มีอยู่ ๓ รูปคือ ไพไรต์ สารประกอบอินทรีย์และซัลเฟตไพไรต์แยกออกจากถ่านหินได้ด้วยวิธีการทางกายภาพ แต่การแยกซัลเฟอร์ในรูปสารประกอบอินทรีย์ต้องใช้กรรมวิธีทางเคมี อาจแยกซัลเฟอร์ออกจากน้ำมันเชื้อเพลิงได้ด้วยการอาศัยปฏิกิริยากับก๊าซไฮโดรเจนที่ความดันสูงในขณะที่มีตัวเร่งปฏิกิริยาอยู่ การกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในขั้นสุดท้ายก่อนระบายออกสู่บรรยากาศนั้น อาศัย หลักการทางเคมีหรือการดูดซับ สารเคมีที่ใช้ ได้แก่ ด่างต่างๆ เช่น ปูนขาว ออกไซด์ของแมกนีเซียม และตัวเร่งปฏิกิริยา เช่น สารประกอบวาเนเดียม ไม่เช่นนั้นก็อาจเผาทิ้งที่อุณหภูมิสูงแล้วใช้น้ำจับในภายหลัง

การควบคุมก๊าซไนโตรเจนออกไซด์มีหลักการคล้ายคลึงกับการควบคุมก๊าซประเภทนี้ในเครื่องของยานยนต์ทุกประการ กล่าวคือ ควบคุมสัดส่วนระหว่างอากาศกับเชื้อเพลิงให้เหมาะพอดี หรือควบคุมให้สัดส่วนนี้แยกออกเป็นสองส่วนคือ ใช้เชื้อเพลิงมากในขั้นต้นแล้วลดน้อยลงในลำดับต่อไป นอกจากนั้นหลักการลดอุณหภูมิในระหว่างการเผาไหม้ก็ยังใช้ได้อีกเช่นเดียวกันกล่าวคือ นำก๊าซซึ่งเกิดจากการสันดาป หมุนเวียนกลับเข้ามาป้อนในการเผาไหม้ ในท้ายที่สุดหากมีก๊าซเหลือตกค้างอยู่ ก็อาจนำมากำจัดด้วยวิธีการทางเคมีหรือกายภาพอีกต่อไป

ในขณะที่การสัญจรไปมาในเมืองใหญ่ๆทำให้เกิดมลพิษทางอากาศขึ้นอย่างชัดเจน ชาวเมืองหลายคนก็ได้รับพิษภัยจากโรงงาน

ข้อมูลอ้างอิง จาก สารานุกรมไทย 
   
       
 

Puritek Engineering Co.,Ltd.
37 Soi 16 Prachauthit Rd., Ratburana, Bangkok 10140 Thailand
Tel : +66 (0) 2870 9184 - 5 Fax : +66 (0) 2427 1901
email : info@puritek.info